۱۳۹۸/۰۷/۱۳ بدون نظر اطلاعات عمومی فنی تولید سیم و کابل

انجمن برق، الکترونیک و فناوری‌های اطلاعات یا وی‌دی‌ئی ، یکی از بزرگترین انجمن‌های علمی-فنی اروپاست که در سال ۱۹۸۳ میلادی بنیانگذاری شده و بیش از ۳۵۰۰۰ عضو دارد که ۱۳۰۰ نفر از آن‌ها اعضای شرکت‌ها و نهادها و حدود ۸۰۰۰ دانشجو هستند.مقر اصلی این موسسه کشور آلمان است. بسیاری از ابزارهای برقی امروزی دارای نشان وی‌دی‌ئی هستند که نشانگر مورد تایید بودن آن‌ها طبق استاندارد وی‌دی‌ئی و پشت سر گذاشتن فرایندهای آزمایشی مربوطه است.


اختصارات استانداردVDE

Aکابل بیرون ساختمانÖمقاوم در برابر روغن
bآرمور (زره)OZکابل شماره دار بدون سیم ارت
Bdتاب گروهیPiMFزوج در فویل فلزي
Cحفاظ بافت سیم مسیQبافت سیم فولادي
Dحفاظ مسی تابیده شده به صورت مارپیچreمفتول گرد تک رشته
eهادي مفتولیSLکابل کنترل افشان
fافشانStaku-Liرشتههاي مسوار با مغزي فولادي
Fنوار ضد آب به صورت طولی) (STحفاظ فویل فلزي
Gلاستیکtضد موریانه
۲Gلاستیک سیلیکون ) (SiRXپی وي سی شبکه اي )کراس لینک شده()(XLPVC
۳Gلاستیک اتیلن پروپلین ) (EPR۲Xپلی اتیلن شبکه اي )کراس لینک شده()(XLPE
۴Gاتیلن وینیل استات ) (EVA۱۱Xپلی اورتان شبکه اي )کراس لینک شده()(XLPUR
۵Gپلی اتیلن کلرین سولفونات شده ) (CRYپی وي سی )(PVC
۶Gعایق پلی اتیلن کلرو سولفونات شده ) (CSMYuپی وي سی تاخیرانداز شعله
۷Gعایق الاستومر فلوئورینهYvپی وي سی تقویت شده
GLبافت پشم شیشه با عایق سیلیکونYwپی وي سی مقاوم در برابر گرما تا ۹۰ ۰
Hپلیمر بدون هالوژن، مانع از انتشار شعله۲Yپلی اتیلن )(PE
– Jکابل نصب ثابت۰۲Yپلی اتیلن اسفنجی یا فوم )(PE
– JEکابل نصب ثابت براي مصارف الکترونیک صنعتی۰۲Y Sعایق فوم اسکین )(PE
-Jکابل داراي سیم ارت )سبز و زرذ(۳Yعایق استایروفلکس
-JZکابل شماره دار داراي سیم ارت )سبز و زرد(۴Yپلی آمید )(PA
Lروکش آلومینیومی نرم۵Yپلی تترا فلوئورو اتیلن )(PTFE
) (Lنوار آلومینیومی با اندود پلاستیک۶Yفلوئور اتیلن پروپلین)(FEP
(L)2Yروکش آلومینیومی مقاوم در برابر رطوبت با اندود پلیمر۷Yتترا فلوئورو اتیلن)(ETFE
Lgتاب لایه اي۸Yپلی ماید )(PI
Liهادي تابیده شده به صورت منظم۹Yپلی پروپلین )(PP
LVCCکابل کامپیوتر ولتاژ پایین۱۰Yپلی وینیلیدن فلوئوراید )(PVDF
Mروکش سربی۱۱Yپلی اورتان )(PUR
MZروکش آلیاژ سربی۱۲Yاسترهاي پلی ترفتالیک
) (msنوار فولادي محافظ مغناطیسی) (Zبافت فولادي با استقامت کششی زیاد
-Oکابل بدون سیم ارت) (Zgنخ پشم شیشه
برچسب ها

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *