لیست مشخصات و آدرس نمایندگی های فروش کارخانجات سیم و کابل البرز ابهر

الکتریکی عسگری (آقای عسگری) الکتریکی عسگری (آقای عسگری) نمایندگی رسمی ابهر
الکتریکی عسگری (آقای عسگری) نمایندگی رسمی ابهر جزئیات پروفایل
کالای برق ابولحسنی (آقای ابولحسنی) کالای برق ابولحسنی (آقای ابولحسنی) نمایندگی رسمی اراک
کالای برق ابولحسنی (آقای ابولحسنی) نمایندگی رسمی اراک جزئیات پروفایل
تابش الکتریک (آقای آزادی ) تابش الکتریک (آقای آزادی ) نمایندگی رسمی کرج
تابش الکتریک (آقای آزادی ) نمایندگی رسمی کرج جزئیات پروفایل
کالای  برق مولن روژ(آقای نظری) کالای برق مولن روژ(آقای نظری) نمایندگی رسمی تهران
کالای برق مولن روژ(آقای نظری) نمایندگی رسمی تهران جزئیات پروفایل
فروشگاه جبال رعد(آقای صفوی) فروشگاه جبال رعد(آقای صفوی) نمایندگی رسمی جنوب کرمان
فروشگاه جبال رعد(آقای صفوی) نمایندگی رسمی جنوب کرمان جزئیات پروفایل
کالای برق ولیعصر (آقای مصلح) کالای برق ولیعصر (آقای مصلح) نمایندگی رسمی استان فارس
کالای برق ولیعصر (آقای مصلح) نمایندگی رسمی استان فارس جزئیات پروفایل
آسیا کابل (آقای خوش سیرت) آسیا کابل (آقای خوش سیرت) نمایندگی رسمی تهران
آسیا کابل (آقای خوش سیرت) نمایندگی رسمی تهران جزئیات پروفایل
برادران فامیلی برادران فامیلی عاملیت فروش شرق مازندران وگلستان
برادران فامیلی عاملیت فروش شرق مازندران وگلستان جزئیات پروفایل
آقای شهرام احمدی آقای شهرام احمدی عامیلت فروش چالوس و نوشهر
آقای شهرام احمدی عامیلت فروش چالوس و نوشهر جزئیات پروفایل
آقای مرسلی آقای مرسلی عامیلت فروش شهر هیدج
آقای مرسلی عامیلت فروش شهر هیدج جزئیات پروفایل
فروشگاه زرکابل (آقای جارچی) فروشگاه زرکابل (آقای جارچی) نمایندگی رسمی قزوین
فروشگاه زرکابل (آقای جارچی) نمایندگی رسمی قزوین جزئیات پروفایل
کالای برق مهستان (آقای حسینی) کالای برق مهستان (آقای حسینی) نمایندگی رسمی همدان
کالای برق مهستان (آقای حسینی) نمایندگی رسمی همدان جزئیات پروفایل
الکتریکی علم و و صنعت (آقای گنج خانی) الکتریکی علم و و صنعت (آقای گنج خانی) نمایندگی رسمی خدابنده
الکتریکی علم و و صنعت (آقای گنج خانی) نمایندگی رسمی خدابنده جزئیات پروفایل
کالای برق مجرد (آقای مجرد) کالای برق مجرد (آقای مجرد) نمایندگی رسمی خوی
کالای برق مجرد (آقای مجرد) نمایندگی رسمی خوی جزئیات پروفایل
لوازم برق مشعل (آقای سعیدی) لوازم برق مشعل (آقای سعیدی) نمایندگی رسمی شمال کشور
لوازم برق مشعل (آقای سعیدی) نمایندگی رسمی شمال کشور جزئیات پروفایل
فروشگاه الکتریکی  آقای مهدیخانی فروشگاه الکتریکی آقای مهدیخانی عامل فروش شهر صائین قلعه
فروشگاه الکتریکی آقای مهدیخانی عامل فروش شهر صائین قلعه جزئیات پروفایل
افروغ الکتریک  آقای شعبان گل محمدی افروغ الکتریک آقای شعبان گل محمدی عامل فروش شهر خرمدره
افروغ الکتریک آقای شعبان گل محمدی عامل فروش شهر خرمدره جزئیات پروفایل
فروشگاه الکتریکی  آقای میثاقی فروشگاه الکتریکی آقای میثاقی عامل فروش شهر میانه
فروشگاه الکتریکی آقای میثاقی عامل فروش شهر میانه جزئیات پروفایل
الکترو کسری (آقای محمدیان) الکترو کسری (آقای محمدیان) نمایندگی رسمی زنجان
الکترو کسری (آقای محمدیان) نمایندگی رسمی زنجان جزئیات پروفایل
الکتریکی آقای شکیبایی الکتریکی آقای شکیبایی نمایندگی رسمی استان اصفهان
الکتریکی آقای شکیبایی نمایندگی رسمی استان اصفهان جزئیات پروفایل

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *