۱۳۹۸/۰۷/۰۲ بدون نظر اطلاعات عمومی فنی تولید سیم و کابل
سیم با هادی قابل انعطاف برای مصارف عمومی (سایز ۱٫۵)
۱- کد مشخصه  :  ۰۲(۶۰۷)
۲- نامگذاری سیم   H07V-K
۲- ولتاژ اسمی (نامی)  :   ۴۵۰/۷۵۰  ولت
واتاژ اسمی سیم یا کابل ولتاژ مرجعی است که سیم یا کابل برای آن طراحی شده و آزمونهای الکتریکی براساس
آن انجام می شود.
۳- ساختمان هادی:  از نوع گروه ۵ (هادی های انعطاف پذیر – افشان) مطابق با استاندارد ۳۰۸۴

۴- جنس عایق:  PVC از نوع C می باشد. (PCV-C)
۵-ضخامت متوسط  عایق:  ضخامت متوسط  عایق مطابق استاندارد بایستی ۰٫۷ میلی متر باشد.
۶- ضخامت حداقل عایق: با توجه به ضخامت متوسط عایق می توانیم ضخامت حداقل عایق را محاسبه کنیم :
۰٫۱-(ضخامت متوسط عایق×۰٫۹)=ضخامت حداقل عایق
بنابراین خواهیم داشت :
۰٫۵۳=۰٫۱-(۰٫۷×۰٫۹)=ضخامت حداقل عایق
پس ضخامت حداقل یا یکطرفه گی عایق نباید کمتر از ۰٫۵۳ میلی متر باشد.

۷- میانگین قطر خارجی:  نباید از ۲٫۸ (حد پائین) میلی متر کمتر و از ۳٫۴ (حد بالا) میلی متر بیشتر شود.
۸- نشانه گذاری
پیوستگی نشانه ها : فاصله مابین انتهای یک سری کامل علائم تا شروع سری بعدی نباید از ۲۷۵ میلی متر بیشتر
شود.
دوام نشانه ها :نشانه های چاپ شده باید با دوام باشند و به راحتی پاک نشوند استاندارد برای این موضوع نیز
آزمونی گفته که بصورت زیر انجام می شود.
 مطابقت با این مقررات باید با سعی در زدودن (پاک کردن) نشانه گذاری نام سازنده یا علامت تجارتی و رنگ های
رشته یا شماره ها با ده بار ( ده دقیقه ) ساییدن نرم یک تکه پارچه پنبه ای یا پارچه خیس شده در آب روی آنها
بررسی شود.
بایستی دقت شود که در استاندارد گفته بصورت نرم بایستی پارچه یا پنبه را روی مارک عایق بکشیم.این موضوع به
کیفیت جوهر استفاده شده کارخانه برای چاپ مارک بر می گردد.
البته با توجه به اینکه جت پرینتر های لیزری در بازار موجود می باشد درصد مردودی این آزمون صفر می باشد.

۹- مقاومت هادی
جهت بررسی مقاومت الکتریکی هادی ها ، مقاومت هر هادی باید از نمونه ای از کابل به طول حداقل یک متر به
دست آمده و طول نمونه باید اندازه گیری شود .
حداکثر مقاومت الکتریکی که استاندارد برای سیم افشان ۱٫۵ در نظر گرفته برابر ۱۳٫۳ اهم بر کیلو متر است. یعنی
نباید عدد اندازه گیری شده از ۱۳٫۳ بیشتر شود در صورت بالا بودن مقاومت، یعنی اینکه سیم ما یا قطر رشته هایش
کم است یا تعداد رشته هایش کم و یا مس استفاده شده از مرغوبیت خوبی برخوردار نبوده و هدایت الکتریکی
خوبی ندارد و دارای ناخالصی است.

مس استفاده شده برای سیم و کابل بایستی حداقل  ۹۹٫۵ درصد خلوص داشته باشد.
۱۰- قطر مفتولهای هادی
استاندارد، قطر رشته های هادی برای تمامی سایز ها را مشخص کرده و برای سیم افشان ۱٫۵ حداقل قطر مفتول
ها در هادی را ۰٫۲۶۰ میلی متر مشخص کرده است. حال با توجه به این مشخصه هر واحد تولید مختار است با هر
تعداد رشته که می خواهد سیم افشان ۱٫۵ را تولید نماید ، ولی نباید قطر هادی ها از ۰٫۲۶۰ بیشتر شود.
اما معمولا ۱٫۵ با تعداد رشته ۲۹ یا ۳۰ یا ۳۱ رشته باقطر های ۰٫۲۳۷ یا ۰٫۲۳۵ یا ۰٫۲۳۲ تولید می شوند.
البته در مورد خالص بودن مفتول ها هم بایستی اطمینان پیدا کرد، چون ممکن است از مس با اندود فلزی، مانند قلع
پوشیده شده باشد.
۱۱- مقاومت عایقی در  ۷۰ درجه : حداقل مقاومت عایقی در ۷۰ درجه سیلسیوس بایستی برابر ۰٫۰۱ مگا اهم در
کیلومتر باشد.

۱۲- خواص مکانیکی قبل و پس از کهنگی
عایق باید در محدوده دمای تعیین شده برای استفاده عادی، دارای استقامت مکانیکی و قابلیت کشسانی کافی
باشد. استقامت کششی عایق قبل و بعد از کهنگی بایستی به ترتیب حداقل ۱۲٫۵ نیوتن بر میلی متر مربع برای
استقامت کششی و برای ازدیاد طول یا کشسانی حداقل ۱۲۵ درصد باشد. حداکثر تغییرات برای استقامت
کششی  و ازدیاد طول قبل و بعد از کهنگی ۲۰± درصد می باشد.
شرایط کهنگی : نمونه های لوله ای ۱۰۰ میلی متری آماده شده، بایستی در دمای ۲±۸۰ درجه سانتی گراد در
داخل آون به مدت ۷ شبانه روز قرار گیرند.
۱۳- آزمون ولتاژ :
این آزمون خاصیت الکتریکی و عایقی مواد پی وی سی را مورد بررسی قرار می دهد. شرایط آزمون بدین صورت
است که باید با اعمال ولتاژ متناوب ۲۵۰۰ ولت به مدت ۵ دقیقه  به یک نمونه ۵ متری که قبلا آن را به مدت یک
ساعت در وان آب با دمای ۲۰ درجه غوطه ور کردیم تست کنیم. دو سر کلاف ۵ متری را به هم وصل می کنیم و پرآب
مثبت را به این سر وصل می کنیم و یک سر دیگر دستگاه ولتاژ را به یک میله رسانا که داخل آب است وصل می
کنیم ،نتیجه قابل قبول این است که نباید شکست الکتریکی صورت گیرد.

۱۴- بازرسی ساختمان سیم
این آزمون بصورت دستی انجام خواهد شد بایستی عایق به راحتی از هادی یا مس درون آن جدا شده و گروه ۵
بودن هادی بایستی مشخص باشد یعنی از یک دسته چند تایی سیم مفتولی نازک تشکیل شده باشد.
۱۵-تلفات جرم
آزمون تلفات جرم برای عایق
این آزمون نیز برای تست خواص مواد پی وی سی می باشد. به این صورت که اگر تولید کننده مواد گرانولی یا تولید
کننده سیم از موادی که استفاده می کند آیا ناخاصی داخل مواد دارد یا نه؟ یا روغنی که داخل گرانول استفاده شده
کیفیت داشته یا نه ؟ شرایط این آزمون بدین صورت است که نمونه های ۱۰ سانتی (سه نمونه) لوله ای باید با دقت
بالا وزن شده و داخل آون با دمای ۸۰ درجه به مدت ۷ شبانه روز قرار گیرند و پس از بیرون آمدن و خنک شدن دوباره
بایستی وزن شوند و سطح تبخیر آنها محاسبه شود.تلفات جرم هر آزمونه باید با تقسیم ” تفاوت وزن ” آن بر حسب
میلی گرم بر سطح تبخیر آن بر حسب سانتی متر مربع تعیین شود.  تلفات جرم (اختلاف وزن) نباید از ۲ میلی گرم
بر سانتی متر مربع بیشتر باشد.
۱۶- فشار در دمای بالا
در این آزمون می خواهیم عمق فرو رفتگی بر روی عایق نمونه را درون آون با دمای ۸۰ درجه و به مدت چهار ساعت
با آویزان کردن وزنه (بایستی مطابق فرمول محاسبه شود) همراه با یک تیغه (لبه به پهنای ۰٫۷ میلی متر) که
بصورت عمودی بر روی نمونه قرار می گیرد اندازه گیری کنیم که نبایستی عمق فرو رفتگی از ۵۰ درصد مقدار
ضخامت نامی اندازه گیری شده عایق بیشتر باشد .که در این نمونه یعنی سیم افشان ۱٫۵ عمق فرو رفتگی اگر
ضخامت اندازه گیری شده عایق ۰٫۷ باشد نباید از ۳۵ درصد بیشتر شود.
۱۷-خمش عایق در دمای پائین (خمش درسرما)
محصولات سیم و کابل بعد از تولید ممکن است در نواحی مختلف جغرافیایی سردسیر یا گرمسیر مورد استفاده
گیرند. استاندارد یک تست آزمون خمش در دمای ۱۵- درجه که نمونه داخل فریزر گذاشته شده به مدت ۱۶ ساعت و
پس از بیرون آمدن بایستی با دستگاه خمش که داری میله است با قطر مشخص و تعداد دور مشخصی که بر
اساس قطر سیم است بر روی آن پیچیده می شود، که نباید هیچ گونه ترک خوردگی روی عایق با چشم غیر مسلح
دیده شود.

۱۸- شوک حرارتی
نمونه را دور یک میله با قطر و تعداد دور مشخص که بر اساس قطر نمونه انتخاب می شوند پیچیده و به مدت ۱
ساعت داخل آون با دمای ۱۵۰ درجه می گذاریم پس از خارج شدن و رسیدن به دمای محیط نباید هیچ گونه ترک
خوردگی در سطح آن مشاهده شود در غیر این صورت مواد عایق از کیفیت خوبی برخوردار نمی باشد.

۱۹- جلوگیری از انتشار شعله
یکی از آزمونهای این سیم افشان ۱٫۵ آزمون انتشار شعله است یعنی نبایستی این محصول هنگام آتش سوزی
پیشروی داشته باشد.
بدین صورت که یک نمونه ۶۰ سانتی را به دو گیره از بالا و پایین می بندیم و با شعله ای  که مشخصات آن در
استانداد آمده شعله ور می کنیم که نتیجه قابل قبول این است که ناحیه زغال شده یا متأثر از شعله نباید به ۵۰
میلی متری لبه پایینی گیره بالایی برسد.

آزمون انتشار شعله
۲۰- وزن هادی این سیم  با مس خلوص بالای ۹۹٫۵ درصد و شرایط خوب تولید و آنیل کاری خوب و طول تاب هادی
مناسب، باید بالاتر از ۱۱٫۵۵ گرم در متر باشد تا آزمون مقاومت الکتریکی را پاس نماید. اگر قصد خرید سیم افشان
۱٫۵ را دارید و می خواهید سیم استاندارد و با کیفیت بخرید صرفه نظر از این که این سیم برای کدام برند است اگر
یک ترازو در اختیار داشته باشید یک متر از کلاف را انتخاب کرده و با کاتر عایق را از مس (هادی) آن جدا نموده و
توزین نمایید. این می تواند بهترین آیتم برای ارزیابی هادی یک سیم باشد.
۲۱- عایق را علاوه بر آزمون هایی که در بالا به آن اشاره شد می توانید وزن هم بکنید حداقل وزن سیم افشان ۱٫۵
بایستی ۸٫۵ گرم در متر باشد. می توانید عایق آن یک متری را که برای اندازه گیری هادی جدا کرده بودید را وزن نمایید.
ترازو
از آنجایی که سیم افشان ۱٫۵ معمولا بصورت کلاف ۱۰۰ متری به فروش می رسد نتیجه می گیریم که وزن کلاف

۱۰۰ متری بایستی حداقل ۲ کیلو گرم با تلرانس ۱۰۰ گرم باشد.

منبع : دنیای صنعت برق

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *