کابل های ضد آتش
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ 1 نظر مقالات تخصصی کابل سازی
کابل های ضد آتش از آنجا که روکش کابل های مرسوم و دارای بیشترین کاربرداز جنس PVC می باشد و یکی از ایرادات اصلی این روکش دود سمی آن ناشی از آزاد شدن مواد هالوژنه در هنگام آتش سوزی می باشد، لذا کابل های با روکش عاری از مواد ...
ادامه مطلب