کابل کانسنتریک هم مرکز nycy چیست و چه کاربرد هائی دارد؟
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ بدون نظر مقالات تخصصی کابل سازی
کابل کانسنتریک هم مرکز nycy کاربرد : این نوع کابل ها برای تابلوهای توزیع ، نیروگاه ها، کنتور برق منازل و روشنایی خیابان ها و نیز به عنوان کابل های کنترل جهت انتقال پالسهای کنترلی و داده های آزمون ، و به طور کلی در جایی که حفاظت الکتریکی ...
ادامه مطلب