قرقره

دستورالعمل حمل‌ونقل، جابجایی و انبارش قرقره‌ها
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ بدون نظر مقالات تخصصی کابل سازی
هر دو نوع قرقره چربی و فلزی باید مورد بازرسی قرار گیرد تا از سالم بودن و آسیب ندیدن تسمه کشی، تختة روکوبی یا آب بندی دو سر کابل اطمینان حاصل شود.
ادامه مطلب