۱۳۹۸/۰۸/۱۱ بدون نظر مقالات تخصصی کابل سازی
مقایسۀ خواص هادی‌های مسی با آلومینیومی

مقایسۀ خواص هادی‌های مسی با آلومینیومی

جداول زیر خواصمتالورژیکی مس در مقایسه با آلومینیوم را نشان می دهد :

شايان ذكر است مطابق فرمول زير و جدول بالا، سطح مقطع يك هادی آلومينيومی حدود ۶/۱ برابر سطح مقطع هادی مسی معادل الكتريكی است همچنين جدول زير چند نوع كابلآلومينيوم معادل الكتريكی كابل مسی را نشان مي دهد ( mm^2 ):

اهمیت کنترل کیفیت در مفتول آلومینیوم مصرفی در صنعت سیم وکابل

کنترل کیفی مفتول آلومينيوم EC گرید در صنعت سیم و کابل:

۱- مقاومت الکتریکی

۲- استحکام كششي

۳- قطر مفتول

۴- آنالیز شیمیایی

۵- صافی سطح

۶- درصد ازدیاد طول

جدول (۱)- مشخصاتمفتول آلومينيوم

تلرانس طبق استاندارد ASTM B233 
(mm)
استحکام كششي طبق استاندارد ASTM B233(MP)نوعقطرmm
انحراف در يك نقطهتلرانس قطر
۰/۷۶±۰/۵۱±۵۹-۹۷AL 1350-O9/52
0/76±۰/۵۱±۸۳-۱۱۷AL 1350-H129/52
0/76±۰/۵۱±۱۰۳-۱۳۸AL 1350-H149/52
0/76±۰/۵۱±۱۱۷-۱۵۲AL 1350-H169/52

* حداقل طول نمونه مورد قبول براي آزمايش مقاومت كششی ۲۵۰ ميليمتر می‌باشد. (‌ ASTM B233 بند ۴-۷ )

جدول (۲)- طبق استاندارد ASTM B233

حداقل هدايت الكتريكی %IACSمقاومت ويژه (Ω.mm2/km)نوع
۶۱/۸۲۷/۸۹۹AL 1350-O
61/528/035AL 1350-H12
61/428/080AL 1350-H14
61/328/126AL 1350-H16

 دستور العمل: حداكثر مقاومت ويژه مورد قبول برای آلومينيوم برابر ۲۶۵/۲۸ (Ω.mm2/km) می‌باشد.

جدول (۳)- آناليز شيميايی طبق استاندارد ASTM B233

درصد در تركيب (%)عنصر(حداكثر مقدار)رديف
۰٫۱۰Silicon1
0.20Iron2
0.05Copper3
0.01Manganese4
0.01Chromium5
0.05Zinc6
0.05Boron7
0.03Gallium8
0.02Vanadium plus titanium9
0.03(Other elements (each10
0.10(Other elements (total11
99.70(Aluminum (min12

* چگالی آلومينيوم 1370 در دماي ۲۰ درجه سانتيگراد برابر ۲۷۰۵ كيلوگرم بر مترمكعب می‌باشد.

سيم‌های كشيده شده

موارد كنترل سيم‌های كشيده شده آلومينيومی:

۱- قطر سیم

۲- استحکام كششی

۳- صافی سطح

۴- ازدياد طول

۵- آزمون خمش فقط برای هادی‌های هوایی

جدول(۴)-تلرانس مورد قبولقطر سیم طبق استاندارد ASTM B230

قطر (mm)تلرانس مورد قبول
تا ۰/۹۹۹   0.010 ميليمتر
۱/۰۰ تا ۲/۹۹۰/۰۳۰ ميليمتر
بالاي ۳/۰۰۱%

جدول(۵)- آلومينيوم (AL 1350-H19) بر طبق استاندارد ASTM B230M

حداقل درصد ازدياد طولحداقل استحکام كششیقطر (mm)
متوسطتنهايیمتوسط
۱۶۰۱۷۰۰/۲۲۷تا۱/۲۵
۱/۴۱۸۵۲۰۰۱/۲۶تا۱/۵۰
۱/۵۱۸۵۱۹۵۱/۵۱تا۱/۷۵
۱/۶۱۸۵۱۹۵۱/۷۶تا۲/۰۰
۱/۶۱۸۰۱۹۰۲/۰۱تا۲/۲۵
۱/۶۱۷۵۱۸۵۲/۲۶تا۲/۵۰
۱/۶۱۷۰۱۸۰۲/۵۱تا۲/۷۵
۱/۷۱۶۵۱۷۵۲/۷۶تا۳/۰۰
۱/۸۱۶۰۱۷۰۳/۰۱تا۳/۵۰
۱/۹۱۶۰۱۷۰۳/۵۱تا۳/۷۵
۲۱۶۰۱۶۵۳/۷۶تا۴/۵۰
۲/۱۱۶۰۱۶۵۴/۵۱تا۵/۲۵
۲/۳۱۵۵۱۶۰۵/۲۸تا۶/۵۰
از مقادير متوسط استفاده شود.

جدول(۶)- آلومينيوم (AL 1350-H19) بر طبق استاندارد BS 2627

حداقل درصد ازدياد طولحداقل استحکام كششیقطر (mm)
كاربرد ندارد۱۹۲ 1/25تا۱/۵۰
كاربرد ندارد۱۸۸۱/۵۰تا۱/۷۵
كاربرد ندارد۱۸۴۱/۷۵تا۲/۰۰
كاربرد ندارد۱۸۰۲/۰۰تا۲/۲۵
كاربرد ندارد۱۷۶۲/۲۵تا۲/۵
كاربرد ندارد۱۷۲۲/۵۰تا۲/۷۵
كاربرد ندارد۱۶۹۲/۷۵تا۳/۰۰
كاربرد ندارد۱۶۵۳/۰۰تا۳/۲۵
كاربرد ندارد۱۶۴۳/۲۵تا۳/۵۰
كاربرد ندارد۱۶۲۳/۵تا۳/۷۵
كاربرد ندارد۱۶۰۳/۷۵تا۴/۲۵
كاربرد ندارد۱۵۹۴/۲۵تا۵

* طبق استاندارد BS 2627  حداقل ازدياد طول براي سيم كشيده شده آلومينيومی سخت كاربرد ندارد.

هادی‌های تابيده شده

کنترل کیفی هادی‌های تابيده شده آلومينيوم:

۱- طول تاب

۲- قطر و وزن هادی

۳- وضعيت ظاهری

۴- جهت تاب (لايه آخر راست گرد باشد و لايه زيرين برعكس آن خواهد بود)

برچسب ها

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *